Kontakt

MASTEL d.o.o. ,društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu

Adresa: Prisavlje 10, 10000 Zagreb
Web-stranica: http://www.baby-watcher.hr
e-mail: info@baby-watcher.hr
OIB: 51409061993
Broj telefona: 01/ 62 61 638


Tvrtka je upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080570384

OIB: 51409061993

Temeljni kapital je 20.000,00kn uplaćen u cijelosti.

Članovi društva:

Stefan Engelbreht
Alan Engelbreht

Račun tvrtke kod:

Privredna Banka Zagreb d.d.

Žiro račun: 2340009-1110452539

IBAN HR1123400091110452539


Raiffeisenbank Austria d.d.

Žiro račun: 2484008-1103720817

IBAN HR7824840081103720817